Historie

Z historie oddílu Stopařů Horní Heršpice:

  • Oddíl vznikl v roce 1963 jako hlídka na ochranu přírody pří časopise ABC a takto působil až do roku 1970. V této době sympatizoval se skautingem, ale ten byl zakázán komunistickým režimem.
  • Od roku 1970 do roku 1974 pracoval oddíl při Svazarmu.
  • V letech 1975 až 1978 pak jako turistický oddíl při ČSTV.
  • Po roční činnosti, kdy oddíl nebyl v žádné organizaci, přešel jako 4. středisko Stopaři do 115. ZO Svazarmu,kde působil oddíl jako zálesácké středisko.
  • Na vánoční besídce roku 1989 byl oddíl prohlášen oddílem skautským.
  • V letech 1989 až 1999 byl oddíl registrován ve středisku Lesní Moudrost v organizaci JUNÁK - svaz skautů a skautek.
  • V roce 1999 se oddíl spolu s celým střediskem přihlásil k odkazu zakladatele českého skautingu Antonína Benjamína Svojsika a podílel se na vzniku nového skautského hnutí Skaut - český skauting ABS.
  • Od roku 2000 do současnosti je oddíl registrován ve středisku Lesní Moudrost Brno ve skautském hnutí Skaut - český skauting ABS.

Webové stránky zdarma