O Skautingu


Skauting..

je mezinárodní nepolitické a nezávislé hnutí, které pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet se duševně, tělesně i společensky a tvořivě naplnit volný čas.
Dnes existují skautské organizace ve více než 130 zemích a sdružují přes 25 milionů členů. Skauting je tedy největší světovou organizací dětí a mládeže, ale uplatnění nabízí i dospělým lidem, kteří mládí skautovali.

Skauting vychovává mimo jiné k občanství, mezilidskému porozumění a ohleduplnosti k životnímu prostředí.
Skauting je přístupný všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání i majetkových poměrů. Od svých členů vyžaduje život v duchu skautského slibu, zákona a hesla.

Skauting vznikl v Anglii v roce 1907. O jeho zrod se zasloužil Robert Stephenson Smith Baden - Powel, důstojník anglické armády.

V Čechách se konal první skautský tábor v roce 1912. Na rozšíření skautingu v naší zemi měl hlavní zásluhu Antonín Benjamín Svojsík, učitel reálného gymnázia.
Český skauting se inspiroval nejen v Anglii u Baden - Powella, ale i v USA u Ernesta Thompsona Setona, nadaného přírodovědce, spisovatele a malíře. Obohatil se tak o romantické prvky s indiánskou tématikou a poznávání přírody.

Základem skautské metodiky je hra a praktické učení se, v malé skupině vrstevníků.
 

Skauti nejsou..

  • vojenská organizace, přesto se u nich už mnoho mladých lidí naučilo, jak se o sebe postarat v přírodě i za velmi ztížených podmínek.
  • cestovní kancelář zabezpečující dětem rekreaci, ačkoli s nimi poznává mnoho dětí krásy vlasti i cizích zemí.
  • sportovní klub, přesto jejich programu vděčí mnoho dětí za zlepšení fyzické kondice a upevnění zdraví.
  • schopni nahradit výchovu rodičů, přesto naplňují užitečným způsobem volný čas dětí, které dříve bezcílně bloumaly po ulicích.
  • klub důchodců, ačkoli mnozí starší skauti a skautky nejenom rádi posedí ve skautských klubovnách, ale často mladým i přes pokročilý věk aktivně pomáhají.
  • škola, i když se u nich děti mohou mnohému naučit.
  • politici - diplomaté, ačkoli pořádáním mezinárodních táborů a světových srazů sbližují mládež různých národností, ras i náboženství, čímž pomáhají ničit předsudky a podporují nastolení světového míru.
  • náboženské sdružení, přestože staví duchovní hodnoty nad materiální.
  • většinou kosmonauti, ale jeden skaut - Neil Armstrong - vstoupil jako první člověk na Měsíc.

Webové stránky zdarma