Skautský oddíl


Jak pracuje skautský oddíl ?

Náš oddíl je registrován v hnutí SKAUT - Český skauting ABS, který je hnutím dětí, mládeže i dospělých, sdružených v základní jednotce, a tou je středisko, které se dále dělí na oddíly a družiny. Nejmladší věková skupina se jmenuje vlčata (7 - 11 let). Starší skupina jsou skauti (11 - 15), roveři (15 let) a oldskauti.

V čele skautského oddílu je kvalifikovaný vůdce oddílu. Vlčata a skauti provádí svou činnost v malých přirozených skupinách - vlčata v šestkách, skauti ve družinách, v čele se starším rádcem. Družina má znaky přirozené party s výrazným vlivem na své členy v kladném smyslu skautských idejí.

Jak je u skautů obvyklé, má i náš oddíl celoroční činnost - jednou týdně schůzku v klubovně nebo na hřišti a nejméně jednou za čtrnáct dní výpravu do přírody, a to jako jednodenní, víkendovou nebo vícedenní akci. Mimo letní období je zajišťováno ubytování v chatách, skautských základnách nebo klubovnách jiných skautských oddílů. Vždy je zajištěno vaření teplých jídel při dvou a vícedenních akcích.

Pro činnost v přírodě je nutné mít základní vybavení - dobré turistické boty nad kotníky a batoh dle rady vůdce oddílu. Člen oddílu si pořídí skautský kroj dle pokynů (krojová košile a šátek, oddílové triko, krátké a dlouhé kalhoty).

Skauting umožňuje prožívat stále nové situace a překvapení, které je nutno řešit okamžitým rozhodnutím, samostatným jednáním a překonáváním překážek.

Skauting poskytuje dostatek prostoru pro rozvoj citu a estetického vnímání, i vyšších hodnot stojících nad člověkem.


Webové stránky zdarma