Sliby,zákony a hesla

Skauti

Heslo skautů:
Buď připraven!

Slib skautů:
Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe,
milovat vlast svou Republiku Českou a sloužit jí věrně v každé době.
Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být hotov pomáhat bližnímu.
(pro věřící: K tomu mi pomáhej Bůh! )

Zákon skautů:

  1. Skaut je pravdomluvný.
  2. Skaut je věrný a oddaný.
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta a skautky.
  5. Skaut je zdvořilý.
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
  8. Skaut je veselé mysli.
  9. Skaut je hospodárný.
  10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Příkaz skautů:
Každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek!

 

Vlčata

Heslo vlčat:
"Naší snahou nejlepší buď čin!"

Zákon vlčat:
Vlče se nikdy nepoddá samo sobě.
Vlče se vždy poddá starému vlku.

Slib vlčat:
1. Slibuji na svou čest že budu dobrým synem své vlasti a poslušným vlčetem své smečky.
2. Budu se snažit každý den někomu prokázat dobrý skutek.

Příkaz vlčat:
1. Vlče mluví vždy pravdu
2. Vlče chodí vždy s otevřenýma očima a nastraženýma ušima
3. Vlče dělá radost druhým


Webové stránky zdarma